1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzisz naszą stronę internetową. Termin “dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą zamieściliśmy pod tą kopią.

Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. “administratorem”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem ujawnionym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych w sekcji “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Takie analizy są przeprowadzane głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Z reguły analizy twoich wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. wzorce przeglądania nie mogą być przypisane do ciebie.

Masz możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich analiz lub możesz zapobiec ich przeprowadzaniu, nie korzystając z niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Cofnięcie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Twoim odwołaniem.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony internetowej, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, poprawianie i usuwanie danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz mieć również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji “Informacje wymagane przez prawo”.

3. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

W niektórych przypadkach nasza witryna internetowa i jej strony wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że jesteś powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane i aby umożliwić akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli mają być przechowywane inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy wzorców przeglądania), są one omówione osobno w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • typ i wersję używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo odwołać w dowolnym momencie każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wystarczy, że wyślesz nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed Twoim odwołaniem.

Informacje wprowadzone w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych przepisów prawnych – w szczególności okresów przechowywania.

Żądanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do momentu, w którym poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu realizacji Twojej prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP.

Okres archiwizacji

Przechowywane dane na poziomie użytkownika lub incydentu zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek platformy YouTube, która jest obsługiwana przez Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Nie musi to jednak oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może być wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przypisanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieścić różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających naszą witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube przetwarza dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego korzystania z czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane w połączeniu z tą aplikacją.

Ostatnie zmiany na stronie "Polityka prywatności" zostały utworzone dnia 05. grudnia 2023 przez YPD s.