Czym jest Stake w pokerze?

Stakingogólnie oznacza, że jedna lub więcej osób zapewnia uczestnikowi pieniądze do gry. W najlepszym przypadku staker odzyskuje swoją “stawkę” i uzgodniony udział w (potencjalnym) zysku.

Możliwe są różne sposoby. Staking jest dostępny zarówno w turniejach, jak i grach cashowych.

Na przykład, w grach cashowych uczestnik może zostać obstawiony na określoną liczbę rozdań; w turniejach na poszczególne turnieje wielostolikowe (MTT) lub liczbę Sit-n-Gos (SnG).

Celem Stake’a jest na przykład zmniejszenie wariancji turniejów MTT lub możliwość gry w limitach, których nie daje ich własny Bankroll Management (BRM). Dla Stakera jest to forma inwestycji, w której obiecują zwrot.

Rodzaje transakcji ze stakerami:

Backing

Gdy staker wpłaca całość lub część wpisowego i zgadza się na procent zysków.

Sprzedaż akcji

Osoba fizyczna może sprzedać część swoich akcji w nadchodzącej grze kilku inwestorom. Rozkłada to ryzyko i pozwala innym inwestować w ich sukces.

Rola inwestora

Stakee (osoba, na którą postawiono stawkę) musi przestrzegać uzgodnionych warunków i postępować zgodnie z wszelkimi szczegółowymi wytycznymi określonymi przez backera. Zazwyczaj są oni odpowiedzialni za swoje wyniki i muszą utrzymywać otwartą komunikację ze stakerem.

Mark-Up

Czasami osoba, która jest stakowana, może pobierać marżę. Jest to dodatkowy procent oprócz buy-in, który backer płaci za możliwość inwestowania w wykwalifikowanego uczestnika.

Długoterminowe i krótkoterminowe umowy dotyczące stakingu

Umowy stakingowe mogą dotyczyć pojedynczego turnieju, serii gier lub dłuższego okresu. Każda z nich ma swoje uwarunkowania i musi zostać określona w umowie stakingowej.

Ryzyko dla stakera

Staking indywidualny może być ryzykowną inwestycją. W przeciwieństwie do tradycyjnych inwestycji, staking w pokerze zależy od wyników gracza, które mogą być nieprzewidywalne.

Wzajemne korzyści

W idealnej sytuacji staking jest korzystny dla obu stron. Stakee otrzymuje wsparcie finansowe potrzebne do gry w grach na wyższe stawki, podczas gdy staker otrzymuje możliwość czerpania zysków z wygranych.

Stakeback

Jeśli dana osoba wygra, stakee najpierw zwraca buy-iny lub make-up, a następnie dzieli się zyskami. Oznacza to, że Stakee nie otrzymuje żadnego zysku, dopóki nie odzyska make-upu.

Przykład 1:

Uczestnik A oferuje Stakerom pakiet o wartości 1000 USD i chce pełnego stakingu. Uzgodniony zostaje podział 40/60. Uczestnik A wygrywa teraz 2000 $ w następujący sposób. Najpierw 1000 USD zostanie zwrócone stakerowi, a następnie pozostałe 1000 USD zostanie rozdzielone zgodnie z podziałem (tutaj 400 USD / 600 USD). Każdy staker otrzyma swój procent z 600 $, które zostaną rozdzielone na stosy.

Przykład 2:

Uczestnik A oferuje stakerom pakiet o wartości 1000 USD i chce pełnego stakingu. Uzgodniono podział 40/60. Uczestnik A wygrywa tylko 400$. Cała kwota zostanie podzielona między Stakers w ujęciu procentowym.

Przejrzystość i zaufanie dla gracza i stakera

Udany staking wymaga przejrzystości, uczciwości i zaufania między zaangażowanymi stronami. Bez tych elementów może dojść do konfliktów i nieporozumień.

Podsumowując, staking w pokerze jest wielopłaszczyznową umową oferującą możliwości zarówno stakerowi, jak i stakee. Pozwala uczestnikowi na zaangażowanie się w gry, które w przeciwnym razie mogłyby być finansowo poza zasięgiem, a stakerowi oferuje alternatywną formę inwestycji z potencjalnymi zwrotami. Obie strony muszą podejść do umowy z jasnością, profesjonalizmem i przestrzeganiem uzgodnionych warunków, aby zmaksymalizować sukces relacji stakingowej.

Staking pokerzysty jako inwestycja

Stakowanie uczestników pokera polega na finansowym wspieraniu uczestnika pokera w turniejach lub grach gotówkowych. Może to być sposób na zaangażowanie się w pokera bez faktycznej gry. Oto jak to zazwyczaj działa:

  1. Znajdowanie graczy: Często backer (osoba zapewniająca fundusze) znajduje gracza, który potrzebuje wsparcia finansowego, aby wziąć udział w grach pokerowych. Może to być początkujący gracz, wykwalifikowany amator lub profesjonalista.
  2. Umowa: Backer i gracz zazwyczaj zawierają umowę określającą warunki stawki, takie jak podział zysków i strat, opłaty, czas trwania stawki i inne.
  3. Podziałzysków: Umowa ogólnie określa sposób podziału zysków między backera i gracza. Typowy podział może wynosić 50/50, ale różni się w zależności od umiejętności gracza, poziomu rywalizacji i innych czynników.
  4. Zarządzanie stratami: Klauzule w umowie mogą określać, co się stanie, jeśli gracz przegra. Backer może przejąć wszystkie straty lub może istnieć umowa, w której gracz przejmuje część strat.
  5. Monitorowanie i coaching: Niektórzy sponsorzy aktywnie przyczyniają się do rozwoju gracza, oferując coaching, porady i monitorowanie postępów.
  6. Etyka i uczciwość: Staking wymaga zaufania, a obie strony powinny działać uczciwie. Wprowadzenie w błąd lub nieetyczne zachowanie może prowadzić do sporów prawnych.
  7. Kwestie prawne: W zależności od jurysdykcji, zastosowanie mogą mieć kwestie prawne, w tym umowy, podatki i przepisy. Konsultacja z ekspertem prawnym w jurysdykcji, w której odbywa się obstawianie, jest wskazana w celu zapewnienia zgodności.
  8. Ryzyko: Jak każda inwestycja, staking pokerzysty wiąże się z ryzykiem. Gracz może przegrać, a wspierający może nie odzyskać zainwestowanych środków. Zrozumienie umiejętności gracza, konkurencji i innych czynników może pomóc w ograniczeniu ryzyka.
  9. Korzystanie z platform stakingowych: Czasami backerzy korzystają z platform stakingowych łączących ich z graczami. Platformy mogą oferować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak standardowe umowy i mechanizmy rozstrzygania sporów.

Staking oferuje ekscytujący sposób na zaangażowanie się w pokera i może być opłacalny dla obu stron, jeśli jest odpowiednio obsługiwany. Staranne rozważenie, należyta staranność i często porady prawne są niezbędne do ochrony interesów obu stron.

Najnowsze trendy w stakingu pokerowym

Pojawienie się platform stakingowych online

Tradycyjnie staking w pokerze opierał się na osobistych kontaktach lub wyspecjalizowanych stronach internetowych. W ostatnich latach nastąpiła zmiana wraz z pojawieniem się globalnych platform stakingowych online. Te wirtualne środowiska umożliwiają graczom i graczom wspierającym łączenie się na całym świecie, upraszczając staking i rozszerzając możliwości. Zmiana ta nie tylko sprawia, że znajdowanie ustaleń dotyczących stakingu jest bardziej wydajne, ale także zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo.

Staking frakcyjny zyskuje na popularności

Staking frakcyjny, pozwalający backerowi na wniesienie tylko części wpisowego do gry lub turnieju, staje się coraz bardziej popularny. Podejście to pozwala graczom wchodzić na wyższe stawki bez ogromnych bankrolli i pozwala wspierającym na rozłożenie inwestycji na różnych graczy. Ta inkluzywna, unikająca ryzyka metoda przemawia do szerokiego spektrum entuzjastów pokera.

Staking w pokerze na żywo rośnie

Staking w pokerze, niegdyś głównie aktywność online, odnotowuje zauważalny wzrost w grze na żywo. Trend ten jest związany z odrodzeniem się turniejów na żywo i uświadomieniem sobie, że staking na żywo może być bardziej opłacalny. Gry na żywo oferują wyjątkowe możliwości i wyzwania, przyciągając zarówno profesjonalistów, jak i nowicjuszy.

Integracja analizy danych w stakingu pokerowym

Podejmowanie decyzji w stakingu pokerowym, niegdyś oparte na przeczuciach i relacjach, obecnie obejmuje analizę danych. Współcześni sponsorzy oceniają graczy, analizując ich wcześniejsze wyniki, umiejętności i przyszły potencjał. Ta oparta na danych metoda dodaje precyzji i obiektywizmu, zwiększając szanse na sukces.

Regulacje i rola zgodności

Wraz z rozwojem platform obstawiania online, krajobrazy regulacyjne ewoluują w celu utrzymania uczciwości i integralności. Władze i liderzy branży współpracują w celu stworzenia standardowych praktyk, które chronią wszystkich uczestników. Środki obejmują zapobieganie oszustwom, egzekwowanie odpowiedzialnego hazardu oraz przejrzyste, odpowiedzialne środowiska obstawiania.

Wpływ społeczny i budowanie społeczności

Dzisiejszy ekosystem stakingu sprzyja zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi społeczności. Wiele platform zapewnia fora, zasoby edukacyjne i mentoring, zwiększając koleżeństwo i wspólny rozwój. Ten duch społeczności wzbogaca nie tylko staking, ale także szerszą kulturę pokera.

Staking w pokerze online

Doug Polk właśnie opublikował bardzo interesujący film na ten temat. Jeśli więc jesteś zainteresowany stakowaniem niektórych graczy w przyszłości w celu zarobienia pieniędzy, zalecamy poświęcenie 20 minut swojego czasu i obejrzenie tego filmu.

Oszustwa to poważny temat, jeśli chodzi o staking

Oczywiście musisz sam zdecydować, czy dajesz komuś pieniądze i czy jest to dla Ciebie opłacalne. Ważne jest, abyś był świadomy, że staking w pokerze opiera się na zaufaniu. Nawet jeśli posiadasz dane osoby, którą obstawiasz i zawarłeś kontrakt/umowę, nie ma możliwości, aby ktoś zdecydował się złamać tę umowę lub na przykład oszukać cię i uciec z pieniędzmi. Wszyscy o tym wiedzą i nie jest to żaden sekret.

Ani poker room, ani my nie możemy nic zrobić, jeśli coś takiego się wydarzy. Ale możemy dać ci niewielką ochronę, jeśli na przykład przyprowadzisz do YourPokerDream gracza, który uzgodnił z tobą staking. Jeśli poinformujesz nas o tym na początku, nie zrobimy tego graczowi, a jeśli na przykład cię oszuka i nie zapłaci ci zgodnie z umową, mamy możliwość zatrzymania części jego bonusów / raebacków, które otrzymał, i wypłacenia ich tobie. W takim przypadku potrzebujemy oczywiście dowodu, takiego jak na przykład zrzuty ekranu ze skype, abyśmy mogli zobaczyć, że masz jasną umowę i że gracz spełnia swoją część.

Przynajmniej coś, co możemy zrobić. Zalecamy jednak bardzo ostrożny wybór graczy, aby Twój biznes stakingowy był tak opłacalny i bezpieczny, jak to tylko możliwe.

Ostatnie zmiany na stronie "Jak postawić pokerzystę?" zostały utworzone dnia 30. listopada 2023 przez YPD-Admin s.